De Kracht van Compliance

Waarom is Compliance met wet- en regelgeving zo belangrijk?

Er zijn verschillende situaties in de levensmiddelenindustrie waarin het lastig kan zijn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid. Enkele herkenbare voorbeelden zijn:

 • Veranderende voorschriften: Wet- en regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid evolueert voortdurend. Nieuwe voorschriften worden geïntroduceerd, bestaande voorschriften worden herzien en er kunnen wijzigingen zijn in de interpretatie en handhaving ervan. Het kan een uitdaging zijn om deze voortdurende stroom van informatie bij te houden en te begrijpen hoe deze van toepassing is op uw specifieke bedrijfsactiviteiten.
 • Complexiteit van de regelgeving: Wet- en regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid kan complex en technisch zijn. Het vereist vaak diepgaande kennis en expertise om de vereisten te begrijpen en correct toe te passen. Dit kan vooral lastig zijn voor kleine en middelgrote bedrijven die mogelijk niet over gespecialiseerde juridische of compliance-afdelingen beschikken.
 • Verschillende regelgevende instanties: In de levensmiddelenindustrie zijn er verschillende regelgevende instanties betrokken bij het opstellen en handhaven van voedselveiligheidsvoorschriften. Denk bijvoorbeeld aan nationale voedselautoriteiten, EFSA – de Europese Commissie - en internationale normen zoals BRC, IFS en FSCC22000. Het kan uitdagend zijn om op de hoogte te blijven van de specifieke eisen en vereisten van elke instantie en om ze op de juiste manier te implementeren.
 • Lokale en internationale vereisten: Als uw bedrijf actief is op zowel lokale als internationale markten, moet u rekening houden met zowel nationale als internationale voedselveiligheidsvoorschriften. Elke regio of land kan zijn eigen specifieke eisen hebben, wat het complex maakt om aan alle relevante regels te voldoen en ervoor te zorgen dat uw producten veilig zijn voor consumptie.
 • Tijds- en middelenbeperkingen: Het bijhouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid en wet- en regelgeving vereist tijd en middelen. Het kan een uitdaging zijn om deze toegewijde middelen vrij te maken binnen uw organisatie, vooral als u al te maken heeft met andere operationele prioriteiten en uitdagingen.


Het is in deze complexe en dynamische omgeving begrijpelijk dat het lastig kan zijn om altijd up-to-date te blijven en volledig te voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften. Het belang van betrouwbare ondersteuning en geavanceerde tools, wordt des te groter om deze uitdagingen het hoofd te bieden en een hoog niveau van compliance te waarborgen.


De vraag is HOE blijft u op de hoogte van alle wijzigingen in wet- en regelgevingen en zorgt u ervoor dat u alle voor uw bestemde eisen op tijd en correct hebt geimplementeerd in uw organisatie?


=> Het antwoord is Pharius. Pharius is een krachtige tool die u helpt om aan Europese en Nederlandse wet- en regelgevingen te voldoen en naleving te waarborgen voor de food, feed en pharma industrie. Het biedt een gestructureerde aanpak voor het beheren van eisen, het toevoegen van bewijslast en het anticiperen op wijzigingen, waardoor uw organisatie efficiënt en compliant kan blijven, terwijl risico's en sancties worden geminimaliseerd!  <= Pharius de register en compliance tool

voor Europese en Nederlandse wet- en regelgeving

Wat maakt Pharius zo Uniek?

Europese en Nederlandse wet- en regelgeving voor de food, feed en pharma industry:

 • U krijgt een register op maatgemaakt voor uw organisatie met hierin de voor uw relevante wet- en regelgevingen.

 • Het register wordt op artikel niveau voor uw organisatie ingericht, zodat u een helder overzicht hebt welke artikelen voor u van toepassing zijn.

 • Pharius is gekoppeld met de officiële databases van Europa en Nederland. Zodra in een van deze databases een wijziging wordt doorgevoerd, of een nieuwe wet-of regelgeving van kracht wordt, wordt deze direct opgenomen in Pharius. Hierdoor kunt u proactief maatregelen nemen om aanpassingen door te voeren en compliant te blijven.

 • Food Safety Experts beoordeeld elke wijziging. Is de wijziging voor uw organisatie van belang, dan krijgt u via ons een advies hoe u deze wijziging het beste kunt implementeren in uw organisatie. Betreft de wijziging alleen een tekstuele wijziging en heeft dit geen impact voor uw organisatie, dan krijgt u een melding dat de wijziging puur informatief is en het een tekstuele wijziging betreft. Food safety Experts zorgt ervoor dat de complexiteit van de wet- en regelgeving voor u vertaald wordt naar makkelijk begrijpbare informatie.

 • Op uw bedrijfsdashboard kunt u o.a. zien of voor u relevante wijzigingen in wet- en regelgeving klaar staan om door te nemen.

 • Pharius heeft naast het Register van Eisen ook een compliance omgeving. Met dit systeem kunt u bewijslast toevoegen aan elk item in het Register van Eisen. Documenten, rapporten, certificaten en andere relevante informatie kunnen moeiteloos worden gekoppeld aan de vereisten, waardoor u een onbetwistbaar audittrail creëert.

 • In de compliance omgeving worden thema’s aangemaakt. Deze thema’s worden met u afgesproken welke u wilt hebben. In deze thema’s worden alle wet- en regelgevingen op artikel niveau opgenomen, zodat u in een oogopslag alle wet- en regelgevingen die bij dit thema horen bij elkaar heeft. Stel dat u een thema wilt met hierin alle wet- en regelgevingen die iets beschrijven over labelling. Wij zoeken alle wet- en regelgevingen voor u uit en koppelen deze artikelen met dit thema. Mocht u specifieke vragen hebben over labelling, of wilt u misschien een audit uitvoeren over labelling, dan kunt u in dit thema alle wet- en regelgevingen erbij pakken om uit te zoeken of u in complaince bent.

 • Op artikelniveau van elke wet- en regelgeving kunt u aangeven in hoeverre u in compliance bent. Deze informatie is ook te zien op uw dashboard.

 • Met Pharius kunt u ook taken uit te zetten in uw organisatie. Wijs verantwoordelijkheden toe aan specifieke teams of individuen, zodat de naleving duidelijk wordt gedefinieerd. Het systeem volgt de voortgang van taken en stuurt herinneringen om ervoor te zorgen dat alles op schema blijft. Geen dubbel werk of gemiste deadlines meer. Met Pharius blijft iedereen op één lijn en worden taken efficiënt afgehandeld.

 • Door gebruik te maken van Pharius bespaart u veel tijd. U hoeft nu niet meer handmatig alle wet- en regelgevingen uit te zoeken, te lezen en te interpreteren.

Wat kunt u verwachten van Pharius met Premium Partner Food Safety Experts?

 • Succesvolle implementatie

  Samen met u bespreken we de scope voor uw register. Het is voor ons belangrijk te weten welke producten u produceert, of u uw grondstoffen en/of ingredienten buiten de Europese Unie inkoopt, van welke transportmiddelen u gebruikt maakt, naar welke landen u uw producten verkoopt, etc.

  Middels deze inventarisatie stellen wij uw Register van Eisen op. Als u ook de compliance module wilt, stemmen wij met u af welke thema’s u wilt implementeren waarin alle wet- en regelgevingen gekoppeld gaan worden.

 • In Compliance

  De sterkte van Pharius is dat u op uw dashboard kunt zien in hoeverre u in compliance bent met uw wet- en regelgeving.

  Wij van Food Safety Experts kunnen u helpen dit inzichtelijk te maken voor uw organisatie. Met dit overzicht heeft u overzichtelijk waar u verbeteringen wilt gaan doorvoeren.

 • Werk efficienter

  Bij wijzigingen in wet- en regelgeving ontvangt u een advies van Food Safety Experts. Dit advies kunt u beoordelen en doorzetten in uw organisatie middels de taken.

  De taken kunnen worden toegewezen aan een van uw medewerkers. Per taak kunt u aangeven wat de prioriteit is en de deadline. Al deze informatie is ook weer inzichtelijk op uw dashboard. Uw medewerker krijgt automatisch notificaties als een taak klaar staat om op te pakken en als de deadline gepasseerd gaat worden.

 • Hoog rendement op investering

  Het rendement op de investering is gegarandeerd: alleen het voorkomen van een enkele klantklacht zal in de meeste gevallen dit hele programma al betalen. Dit programma draagt actief bij aan de winstgevendheid van uw organisatie.

 • Al uw vragen beantwoord

  Misschien heeft u nog vragen na het doornemen van ons advies. Of misschien loopt u tegen een aantal uitdagingen aan en weet u niet hoe u deze moet aanpakken. U kunt altijd hierover contact opnemen met ons. Wij zullen u voorzien van alle antwoorden die u nodig heeft om de wet- en regelgeving efficient te implementeren!o

Hoe werkt de tool Pharius?

Efficient overzicht van relevante wet- en regelgeving voor uw organisatie:

 • Food Safety Experts maakt een Register van Eisen op maat voor uw organisatie.

 • U heeft direct inzicht in alle wet- en regelgevingen op artikel niveau voor uw organisatie

 • Al uw medewerkers kunnen toegang tot Pharius verkrijgen. U bepaalt welke personen u toegang wilt verlenen.

 • U heeft altijd realtime inzicht in de voor u relevante wet- en regelgeving.

 • Wijzigingen in wet- en regelgevingen worden dagelijks verwerkt in Pharius.

 • Zijn er nieuwe wet- en regelgevingen die voor u van toepassing zijn, dan worden deze door ons direct toegevoegd aan uw Register van Eisen.

 • U ontvangt via Pharius een melding dat een nieuwe wet- of regelgeving aan uw register is toegevoegd met een advies hoe u deze het beste kunt implementeren in uw organisatie.

 • Als u ook de compliance module heeft geimplementeerd, kunt u alle wijzigingen toewijzen aan een van uw medewerkers. Middels de bekende PDCA-cyclus houd u toezicht op alle wijzigingen.

 • Alle nieuwe wet- en regelgevingen worden gekoppeld aan thema’s, zodat u via de thema’s snel ziet welke wet- en regelgevingen allemaal met dit specifieke thema te maken hebben. Stel u wilt weten in welke voor u van toepassing zijnde wet- en regelgevingen wilt hebben waarin iets genoemd wordt over allergenen, dan gaat u naar het thema Allergenen. In dit thema ziet u dan alle wet- en regelgevingen op artikelniveau waar iets hierover beschreven is. U hoeft dan niet de hele wet- of regelgeving meer door te lezen, alleen die artikelen die voor u gekoppeld zijn. Dit scheelt u heel veel tijd😉.

 • Heeft u vragen over de wet- en regelgeving dan kunt u deze altijd aan ons team stellen. Wij helpen u mee dit te verduidelijken, zodat u de eis in uw organisatie kunt implementeren.

Gratis 4 weken proberen

Het stemmetje in uw hoofd mompelt waarschijnlijk dingen als...

"Dit klinkt allemaal geweldig"...

Maar mijn bedrijf is anders en dit zal niet werken voor mijn bedrijf"...

Wij GARANDEREN u dat dit WEL het geval is.

Ziet u, als u wilt kunt u een proefperiode van 4 weken aanvragen zodat u met de basisversie van Pharius kunt kijken of deze tool geschikt is voor uw organisatie.

Klinkt dit goed?

Vraag hier uw proefperiode aan.

FAQ

 • Welke wet- en regelgevingen zitten in Pharius?

  In Pharius zitten alle Europese en Nederlandse wet- en regelgevingen m.b.t. arbo, milieu, persoonsveiligheid en de voedselveiligheid en kwaliteit van levensmiddelen, diervoeding, feed en pharma.

 • Kan ik ook de module voor Arbo, Milieu en Persoonsveiligheid afnemen?

  Ja, dat kan via een van de partners van Pharius. Vanuit Food Safety Experts hebben wij een samenwerkingsverband met Tauw en Borger & Burghouts. Tauw of Borger & Burghouts zal het onderdeel van Arbo, Milieu en/of Persoonsveiligheid implementeren en wij het onderdeel voor voedselveiligheid en kwaliteit. Dit wordt in separate offertes aangeboden.

 • Kan ik per site een complianceregister hebben?

  Ja, het is mogelijk per site een specifiek register op te zetten. In overleg met u zullen we bekijken welke opties voor u het beste gaan werken.

 • Is Pharius ook in andere talen beschikbaar?

  In het menu kunt u uw voorkeurstaal aangeven. Echter op dit moment is de wettekst alleen in het Nederlands opgenomen. Wij begrijpen dat dit een beperking voor u kan zijn. Wilt u graag dat wij in het Engels de wijzigingen voor u communiceren, dan zullen wij de wijzigingen en advies voor u in het Engels communiceren. De taken kunt u in het Engels in het systeem opnemen. Tijdens de implementatie zullen wij met u hierover afspraken maken hoe u de communicatie wilt hebben.

 • Kan Food Safety Experts ook mijn organisatie auditen tegen deze wet- en regelgevingen?

  Ja, dat is mogelijk. De adviseurs van Food Safety Experts hebben senior internationale auditervaring en hebben daarnaast ook kennis van de GFSI-normen. De adviseurs van Food Safety Experts worden regelmatig ingehuurd bij disputen m.b.t. recalls en het voorkomen van recalls.

 • Hoeveel personen van mijn bedrijf kunnen toegang krijgen tot Pharius?

  U bepaalt wie toegang gaat krijgen tot Pharius. Daarnaast bepaalt u ook wie welke rol krijgt in Pharius zoals het beoordelen van de wijzigingen of u hier wel of niet een taak op wilt stellen, het toewijzen van taken, of alleen leesrechten. U betaalt jaarlijks een fee voor het gebruik van Pharius. Er wordt niet separaat een fee gevraagd voor de hoeveelheid gebruikers. Het is mogelijk <100 gebruikers per register toe te voegen.

 • Wat moet ik jaarlijks betalen?

  Eenmalig betaald u voor het opzetten van het register en de compliance module. Jaarlijks betaalt u een fee voor het bijhouden van het register en de toegang tot het register. Afhankelijk van hoeveel registers u afneemt en of u zowel voedselveiligheid (food, feed, pharma) en/of Arbo, Milieu en Persoonsveiligheid afneemt wat uw jaarlijkse fee zal zijn.

Compliance In Drie Stappen

Laat ons u helpen!

 • On-Site Intake

  Tijdens de on-site intake brengen we alle relevante processen en eisen in kaart. Tevens kunnen we ter plekke ingaan op specifieke vragen omtrent wet- en regelgeving voor voedselveiligheid.

  Voorafgaand aan de intake vragen wij enige documenten bij u op ter voorbereiding.

  Mochten er issues zijn met de NVWA dan kunnen we reeds tijdens de intake al korte termijn acties vaststellen om de situatie te verbeteren.

 • Instellen Register

  Op basis van de intake gaan wij aan de slag met het inrichten van het register van alle voor jouw bedrijf relevante wet- en regelgeving.

  Alleen de relevante artikelen worden door ons opgenomen en voorzien van een korte beschrijving in Jip & Janneke taal.

  U krijgt ook handreikingen over hoe u het beste compliance kunt bereiken.

  Zodra het register compleet is komen we het on-site toelichten

 • Compliance Module

  Indien u ook heeft gekozen voor de compliance module, dan helpen we u ook met de inrichting hiervan.

  Samen stellen we vast welke processen in uw organisatie gebruikt worden om bepaalde wet- en regelgeving te borgen.

  Samen stellen we ook de acties en prioriteiten vast die nog genomen dienen te worden om volledig compliant te zijn.

  Zo heeft u altijd volledig inzicht.

Enkele van onze klanten: