Compliance in Food en Feed

Altijd in Compliance met EU en Nederlandse Wetgeving

Food en Feed fabrieken hebben te maken met veel wet- en regelgevingseisen. Het is een uitdaging om goed op de hoogte te zijn van alles wat op jou afkomt. Daarnaast is het ook een enorme uitdaging alle EISEN op de juiste wijze te implementeren.

De Wetgever en de Certificerende Instellingen verwachten dat je van alle wet- en regelgevingseisen op de hoogte bent en dat je deze op de juiste wijze hebt geïmplementeerd.

Food Safety Experts heeft in samenwerking met Pharius een unieke aanpak opgesteld die jou helpt altijd in compliance te zijn met de specifiek voor jou geldende wet- en regelgevingseisen.

Compliance In Drie Stappen

Laat ons je helpen!

 • On-Site Intake

  Tijdens de on-site intake brengen we alle relevante processen en eisen in kaart. Tevens kunnen we ter plekke ingaan op specifieke vragen omtrent wet- en regelgeving voor voedselveiligheid.

  Voorafgaand aan de intake vragen wij enige documenten bij je op ter voorbereiding.

  Mochten er issues zijn met de NVWA dan kunnen we reeds tijdens de intake al korte termijn acties vaststellen om de situatie te verbeteren.

 • Instellen Register

  Op basis van de intake gaan wij aan de slag met het inrichten van het register van alle voor jouw bedrijf relevante wet- en regelgeving.

  Alleen de relevante artikelen worden door ons opgenomen en voorzien van een korte beschrijving in Jip & Janneke taal.

  Je krijgt ook handreikingen over hoe je het beste compliance kunt bereiken.

  Zodra het register compleet is komen we het on-site toelichten

 • Compliance Module

  Indien je ook hebt gekozen voor de compliance module, dan helpen we jou ook met de inrichting hiervan.

  Samen stellen we vast welke processen in jouw organisatie gebruikt worden om bepaalde wet- en regelgeving te borgen.

  Samen stellen we ook de acties en prioriteiten vast die nog genomen dienen te worden om volledig compliant te zijn.

  Zo heb je altijd volledig inzicht.

Ontzorging Op Maat

Het Gemak Van Pharius en Food Safety Experts

 • Compleet Overzicht

  In een oogopslag kun je de mate van compliance van jouw bedrijf zien, inclusief de openstaande acties.

  Indien je meer dan een locatie kent binnen je bedrijf kunnen we ook het totaal overzicht laten zien.

  Naast een goed inzicht in de voor jouw organisatie relevante wet- en regelgeving heb je ook toegang tot alle Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, zowel voor humane voeding als voor diervoeding.

 • Wijzigingen Op Maat

  Iedere 6 weken krijg je alle voor jouw bedrijf relevante wijzigingen automatisch gemeld via het systeem.

  Iedere wijziging is voorzien van een korte interpretatie en een handreiking hoe dit het beste aan te vliegen.

  Iedere wijziging kun je voorzien van een eigen prioriteit, zodat je kunt focussen op zaken die belangrijk zijn op de korte termijn, zonder belangrijke acties op de langere termijn uit het oog te verliezen.

 • Jaarlijkse Review

  Het abonnement voorziet altijd een jaarlijkse review on site.

  Tijdens deze review gaan we in de wijzigingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd en indien de compliance module van toepassing is zullen we de borging van deze wijzigingen vastleggen in een onafhankelijke audit.

  Tevens wordt tijdens de jaarlijkse review vooruitgekeken naar de aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving. Zo ben je altijd op de hoogte van wat komen gaat.

Food & Beverage Technology Review

Wij zijn geselecteerd als een Top 10 Service Provider in 2020 voor Food Safety door: